Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2023

S novým rokem přichází nejen spousta výzev a nových začátků, ale samozřejmě také nové sazby jako třeba výpočet mateřské nebo rodičovské dovolené. Týká se to letos právě vás? Přečtěte si, co vše potřebujete pro rok 2023 vědět, pokud čekáte potomka.


Mateřská dovolená

Jedná se o příspěvek z nemocenského pojištění, které náleží matce či otci (nejdříve však od počátku sedmého týdne po narození dítěte a nejméně na sedm po sobě jdoucích kalendářních dní), kteří pečují o novorozené dítě. Abyste měli na mateřskou nárok, je nutné splnit účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na mateřskou. Nemusí se však jednat o jednoho zaměstnavatele, lze sčítat odpracované dny z různých zaměstnání, včetně doby, kdy jste byli například vedeni na Úřadu práce (avšak v maximální výši 180 dní).


Jaké jsou další podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství (zkráceně PPM), včetně vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství nebo ošetřovného, se dozvíte v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.


Podmínky pro mateřskou dovolenou

Na mateřskou nastupuje žena nejdříve 8-6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Pokud se však dítě narodí předčasně, je odchod na mateřskou a její podpůrčí doba určená dnem porodu.


Abyste na mateřskou mohli nastoupit, je potřeba vyplnit dokument s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (někdy také Žádost o mateřskou). Ten nastávající matce vydává zpravidla gynekolog, který zajišťuje její předporodní péči. Vyplněný dokument poté odevzdáváte svému zaměstnavateli, který jej dál předá na Českou správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Po porodu sem musíte již sami doložit kopii rodného listu svého potomka.


Mateřská dovolená a doba poskytování PPM se liší podle toho, o kolik novorozenců se rozšířila vaše domácnost. Ženy, které porodily jedno dítě, mají nárok na 28 týdnů. Pokud porodila dvě a více dětí, pak se jedná o 37 týdnů. Doba na mateřské se také, stejně jako období studia nebo evidence na Úřadu práce, započítává jako náhradní doba pojištění do důchodu. Prvních 6 týdnů po porodu náleží PPM vždy pouze matce.


Online kalkulačka pro výpočet mateřské

Výše mateřské v roce 2023 činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Průměrný denní příjem se vypočítá tak, že hrubou měsíční mzdu vynásobíte číslem 12 a následně celou sumu vydělíte číslem 365. Abyste však dokázali určit redukovaný denní vyměřovací základ, který vám poskytne základ pro výpočet výše mateřské, je nutné výsledek snížit prostřednictvím redukčních hranic. Pro rok 2023 jsou redukční hranice stanoveny takto:

  • 1.redukční hranice – do 1345 Kč (počítá se 100 %)
  • 2.redukční hranice – od 1345 do 2017 Kč (počítá se 60 %)
  • 3.redukční hranice – od 2017 do 4033 Kč (počítá se 30 %)


Pro příklad: pokud máte hrubou měsíční mzdu 40 000 Kč, redukční základ činí 480 000 (12 x 40 000) a průměrný denní příjem 1315,068 Kč (480 000 / 365). V takové chvíli se vás týkají pouze první dvě výše uvedené redukční hranice. V prvním případě by se jednalo o 1345 Kč (1345 x 100 %) a v tom druhém o -17,959 Kč ([1315,068-1345] x 60 %). Tyto dvě čísla následně sečtete a vyjde vám 1327,04 Kč. Tuto částku ještě musíte zredukovat 70 %. Výsledná částka tedy činí 928,9 Kč za jeden kalendářní den. Poté si vypočítáte celkovou sumu za 28 týdnů (tedy 196 dní).


Pro snadnější výpočet mateřské v roce 2023 použijte následující kalkulačku. Vždy je nutné uvést, kolik dnů mateřské budete čerpat a jaká je výše vašeho denního nebo měsíčního vyměřovacího základu v hrubém. Kalkulačka vám zobrazí výslednou částku za celou mateřskou a také podrobnější graf.Výpočet PPM pro OSVČ

Peněžitá pomoc v mateřství se samozřejmě týká i OSVČ. Avšak pozor! U těchto osob platí jiné podmínky. Abyste získali nárok na mateřskou, jako podnikatelé se musíte účastnit na nemocenském pojištění (které jinak není pro OSVČ povinné). A to alespoň po dobu 270 kalendářních dní během posledních dvou let, 180 dní před nástupem na mateřskou však pravidelně každý měsíc. Jak vysoké PPM bude, závisí na výši měsíční splátky vašeho pojištění. I v tomto případě platí, že prvních 6 týdnů má na příspěvek nárok pouze matka. Otec může nastoupit na mateřskou od začátku 7. týdne a nejdéle 22 týdnů u jednoho dítěte nebo 31 týdnů u vícerčat.

Žádost funguje stejně jako u běžné mateřské, avšak zde si všechny dokumenty podáváte na OSSZ přímo sami.

Opět můžete vyzkoušet přehlednou kalkulačku. Stačí vyplnit dobu, kterou na mateřské strávíte a následně částku, kterou odvádíte na nemocenském.


Rodičovský příspěvek v roce 2023

Rodičovský příspěvek je v Česku vyplácen Úřadem práce, kde také žádost podáváte, a to na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. U žádosti je třeba doložit rodný list dítěte. Všechny potřebné dokumenty, které je třeba vyplnit, se dočtete na webu Úřadu práce

Nárok na tento příspěvek má ten rodič, který v průběhu celého kalendářního měsíce osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, a to až do vyčerpání celkové částky. Nejdéle je ovšem možné příspěvek čerpat do 4 let věku dítěte. Hlavní podmínkou pro čerpání je, aby oprávněná osoba i dítě měli trvalý pobyt a bydliště na území ČR. 


Výše rodičovské v roce 2023

Celková částka v rámci péče o jedno dítě nyní činí 300 000 Kč. Pokud se jedná o vícerčata, příspěvek se zvyšuje na 450 000 Kč. Pro určení konkrétní měsíční částky, kterou můžete čerpat, je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství či nemocenské v souvislosti s porodem. Nárok na rodičovský příspěvek zaniká dovršením čtyř let věku dítěte nebo při vyčerpání celkové částky.


Pokud vám však výše uvedených příspěvků nestačí, máte možnost si i během této doby přivydělat. Jak na to, a jaké profese si zvolit, jsme popsali v tomto článku. I při rodičovské tak můžete zlepšit sociální situaci celé rodiny. Držíme palce na cestě za rodičovstvím a přejeme mnoho zdraví!